keskiviikko 7. maaliskuuta 2018

Etiikan ja moraalin vaikutus yrityksen menestykseen- kestävää kehitystä sivuten.Finsve eli suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin ohjelmaa olin Porvoossa kuuntelemassa jo 20.11.viime vuonna, ja koska ohjelma tuolloin oli täyspainoinen hyvine luennoitsijoineen (löytyy marraskuun blogissani) , tartuin heti tilaisuuteen osallistua Helsingissä Ruotsin lähetystön tiloissa toimeenpantuun paneelikeskusteluun jossa alustajana yritysetiikasta oli Henrika Franck; professori Aalto-yliopiston kauppakorkeasta.
sali täynnä kuulijoita- osalle  kiinnostuneista oli  jo myyty "ei-oota"

Lupasin muistiinpanojeni pohjalta tehdä tähän yhteenvedon, mutta työntäyteinen päivä joka huomenna jatkuu, hidastaa tahtia sen verran että nyt laitan vaan kuvat teksteineen ja palaan asiaan myöhäistään perjantaina!---tässä olkaa hyvät:

Ruotsin suurlähettiläs Anders Ahnlid avasi seminaarin puhumalla nykyaikaisesta yritysnäkökulmasta, jossa enää ei painoteta pelkästään voiton maksimointia ja voitonjakoa osakkaiden kesken, vaan huomioidaan myös kestävä kehitys ja eettiset näkökohdat.
Ehkä siis yritysmaailmassakin edistytään? 
Miinuksena hän mainitsi kuitenkin USA;n uudet terästullit, Kiinan pyrkimys mahtitalousmaaksi, Britannian poistuminen EU:sta - etiikan ja moraalin pitäisi kiinnostaa myös suuri talousmaita!
Nykyajan kuluttaja  kysyy myös onko tuote eettisesti kestävä?

 Henrika Franck puhui ajatuksia herättävistä asiosta yritysetiikkaan liittyen
Henrika Franck Aalto-yliopistosta haluaa asettaa etiikan ja moraalin täysin arkipäiväiseksi käsitteiksi, joita ei yrityksissä käsitellä erillisinä aiheina, vaan jotka ovat mukana ja huomioitavana kaikessa bisnekseen liittyvässä tekemisessä.
"Goodwill" on olemassa, mutta näkyykö se yritysten arkipäivässä?
Eettisesti hyvällä mallilla oleva yritys on pitkällä tähtäimellä haluttu niin työpaikkana kun asiakkaiden parissa.  USA:ssa puututaan vuosittain sakoin ja huomautuksin eettisiin puutteisiin yrityksissä yli mrd dollarilla!
Ihmiset ovat aiempaa epärehellisempiä, vai pitäisikö sanoa vastuuttomia- ei uskalleta ottaa vastuuta teklemisistä ja sanomisista. Ongelmatuilanteissa yritykset yrittävät löytää sen syntipukin; "mädän omenan", joka poistamalla puhdistaa koko ilmapiirin ja ongelman.

Henrika kuitenkin pyrki kumoamaan viiden myytin väittämän etiikasta ja moraalista näin:
1. "Mätää omenaa" ei ole olemassakaan- yritys on juuri niin eettinen kun sen koko henkilökunta
2."Hyvät ja huonot ihmiset" -tällaisia ei ole olemassakaan vaan eri tieteelliset tutkimukset ovat jo aikoja sitten todenneet, että ihmiset saadaan tietyissä olosuhteissa sekä tottelemaan sokeasti että tekemään mitä uskomattomampia juttuja olivat he miten "hyviä" tahansa.. Vain alle  noin 1% johtajista on psykopaatteja; toisin kun väitetään jopa 5% olevan...(Milgram koe, Stanfordin vankilakoe...)
3. Motiivit ja tarkoitusperät eivät aina täsmää- hyväkään aikomus ei aina tuota hyviä tekoja, esimerkkinä mainittakoon pyrkimys eliniän nostamiseen joka aiheuttaa ongelmia niin sairaanhoidossa, taloudessa kun suoranaisesti eutanasiavaateissakin.
4. Kyse on eettisistä periaatteista - vai onko? "Valkoisia valheita" käytetään paljon!
Esimerkkinä firman pomo, joka hieman halusi "kaunistella" asiakkaan tuotannon taulukoita hyvän asiakassuhteen säilyttämiseksi kun itse oltiin onnistuttu huonosti. Taulukon käytännön toteutuksesta vastannut alainen ei kuitenkaan tähän lähtenyt mukaan, vaan kaikessa hiljaisuudessa julkisti ne realistiset diagrammit jotka eivät olleet firmalle kovin mairittelevia. Tuloksena asiakssuhteestaan tyytyväinen asiakas, joka hetkellisesti oli pahoillaan huonosta tuloksesta, mutta iloinen yrityksen rehellisyydesta asioiden esiintuomisessa!
5. Kaikki ovat erilaisia, arvot ovat suhteellisia.
Sinä saat "opettaa" muille omia arvojasi, mutta silti hyväksyä se että olemme erilaisia ja pyrkiä olemaan empaattinen - vanha sanonta "tee kaikille sitä, mitä toivoisit itsellesi tehtävän" pitää yhä paikkansa.Törmäämme eettisiin ongelmiin päivittäin- etiikassa on kyse periaatteista, joita henkilö punnitsee päättäessään mikä on hyvää tai huonoa. Päivittäin näitä tilanteita on monta, ja melkein jokainen ihmisen päätös tai teko vaikuttaa johonkin toiseen ihmiseen tavalla tai toisella.

Yrityksen etiikassa on kyse rakenteesta ja organisoinnista:

*Tee psykologisesti helpoksi henkilökunnalle ilmaista asioita, puhua mielipiteistään
*huomioi myös pienet yksityiskohdat - jollekin niilläkin voi olla merkitystä!
*Tarkista yrityksen ja henkilöstön, myös omat, suorituspaineet ja epärealistiset tavoitteet - pidä jalat maassa!
* Ole hyvänä esimerkkinä - tekopyhyys -hyi olkoon! Läpinäkyvyys huippua!
*Vastakkainasettelu ja epäjohdonmukaisuus luovat epävarmuutta 
* Tee etiikasta osa päivittäistä jutustelua ja päätöksentekoa : Kuka vaikuttaa tähän päätökseen, ja kehen se vaikuttaa?
*Jos mielessäsi kytee epämiellyttävä tunne jostain asiasta tai päätöksestä -selvitä mistä se johtuu ja vaikuta siihen! 
ETIIKKA EI OLE MIKÄÄN ERILLINEN OSA-ALUE ORGANISAATION TOIMINNASSA!
"Ensin tarvitsemme asennemuutosta ajattelussamme, sitten vasta on säännöistä ja laeista hyödyksi"

Henrika tiivisti vielä neljään kohtaan selitykset rationalisointiin eettisyyden kustannuksella:
"Kaikkihan näin tekevät- näkisitpä kilpailijamme- vielä pahempia juttuja" "Jos nyt vähän näitä numeroita ja taulukoita tässä siisti, ei sitä kukaan huomaaa" tai "Tein vain niin kun käskettiin" ja myös "Friendship is everything" kun halutaan olla lojaaleja työyhteisön sisällä. 

Paneelikeskustelua johti yläkuvan Eva Biaudet Henrika Franckin vieressä ja
paneelikeskustelussa mukana vas. Kristin Nordström; SSAB, Per Lyrvall,; Stora-Enso SWE, Ernst Grönblom ;Hki CapitalPartners, Anna Romberg; CargotecHenrika puuttui myös eettisiin myytteihin


Vielä muutamia poimintoja paneelikeskustelusta joka olisi kysymyksineen jatkunut vaikka kuinka pitkään ellei vetäjänä toiminut Eva Biaudet olisi puhaltanut peliä poikki aikataulun mukaisesti klo 11.30!
*Henrika mainitsi yllättyneensä opiskelijoiden kyynisyydestä- mikä on tilanne yritysten työntekijöiden joukossa?
'
*yrityksissä nk "pilliinviheltäjät" saattavat saada lähtöpassit - asia josta on syytä tulevaisuudessa keskustella enemmän
*some vaikuttaa entistä enemmän myös eettisessä mielessä- tieto väärinkäytöistä tai ongelmista leviää reaaliajassa ja ihmiset ottavat kantaa.
....
jatkuu..
10.3. .
*Onko eettistä että tupakkateollisuus kuuluu tänäkin päivänä parhaiten kannattaviin kaupanaloihin?
*"You do it once - it smells. You do it twice - it smells less" - ongelma ei koske minua- on helppo sanoa.
*Vaikka yritysten on tulkittava lakia asiakkaan parhaaksi- onko myös olemassa se eettinen puoli joka voitaisiin myös asiakkaalle kertoa?
*Metsäteollisuudelle annettu uusi mahdollisuus -muovin takia - ja mm sellun käyttömahdollisuudet vaateteollisuudessa ovat nyt tutkinnan alla; tässä on hyvä tavoitella myös eettisiä periaatteita.
*Kaupan on oltava markinoilla antennit koholla- mitä hyötyä tavoitellaan vaikkapa #metoo-kampanjan avulla, miten se liittyy vaikkapa huumeisiin ja seksinmyyntiin, naisten palkkoihin jne jne...-kun eettinen ajattelu nostaa päätään on siihen satsattava!
*Yritystoiminta on tullut paljon läpinäkyvämmäksi viime vuosina.- ajatelkaapa että oli aika, jolloin yritykset Suomessa saivat laillisesti tehdä verovähennyksen  lahjusten antamisesta ulkomailla!
*Yleisön joukosta todettiin miten suomalaiset johtajat ovat olleet rohkeita ja innovatiivisia sotien jälkeen kun maksettiin sotavelkaa ja pistettiin maan talous kuriin - missä on rohkeus toimia eettisesti nyt kun sitä tarvitaan?

Kaikkiaan mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä keskustelu, ja myös kestävää kehitystä huomioitiin - ehkä yritystoimintakin on muuttumassa? Ja näitä arvoja voidaan käsitellä aivan kaikissa työyhteisöissä rakentavalla tavalla - hienoa!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti